ลิงค์ กศน.ตำบล/ห้องสมุดประชาชน

กศน.ตำบลนาคา
กศน.ตำบลกำพวน
ศูนย์การเรียนชุมชนชลอศักดิ์
ูนย์การเรียนชุมชนบ้านแหลมนาว
ศูนย์การเรียนชุมชนไทยรัฐฯ-บ้านภูเขาทอง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขสำราญ

Login Form

Home

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายจิตอาสา

 

31 7 32 2

31 7 62 1

31 7 62 3

  กศน.อำเภอสุขสำราญจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายจิตอาสาเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 60 คน                               การนี้ นายสหัส เลิศไกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุขสำราญ กล่าวรายงาน ต่อ นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสุขสำราญ ประธานในพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 67 คน มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร

sahat  

นายสหัส เลิศไกร
ผอ.กศน.อำเภอสุขสำราญ

ครูผู้ช่วย

utian

นายอุเทรณ์ น้อยแผลง

ครูผู้ช่วย