ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สนง.กศน.จังหวัดระนอง
กศน.อำเภอเมืองระนอง
กศน.กระบุรี
กศน.กะเปอร์
กศน.สุขรำราญ

Login Form

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

kayte

กิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

            ณ ศาลาท่น้ำเทศบาลตำบลละอุ่น ตำลบละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

boos

(นางสาวฆฤตชนัญ  กาญจนานนท์)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น

img070

(นางทัศน์ลักษณ์  บริสุทธิ)
ครูชำนาญการ