ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สนง.กศน.จังหวัดระนอง
กศน.อำเภอเมืองระนอง
กศน.กระบุรี
กศน.กะเปอร์
กศน.สุขรำราญ

Login Form

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

suji

"กิจกรรม เล่านิทาน อ่านหนังสือ ให้น้องฟัง ในเด้ฏปฐมวัย ห้องสมุดมีชีวิต"

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอละอุ่นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดและครูอาสา ได้เล่านิทานให้น้องๆฟัง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ที่ผ่านมา

boos

(นางสาวฆฤตชนัญ  กาญจนานนท์)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น

img070

(นางทัศน์ลักษณ์  บริสุทธิ)
ครูชำนาญการ