ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สนง.กศน.จังหวัดระนอง
กศน.อำเภอเมืองระนอง
กศน.กระบุรี
กศน.กะเปอร์
กศน.สุขรำราญ

Login Form

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

page1บ้านหนังสืออัจฉริยะ

   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นางทัศน์ลักษณ์ บริสุทธิ์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น และอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะได้เดินทางไปยังอิมเพคเมืองทองธานี เพื่อไปรับนโยบายการจัด "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"จาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

img001

(นายสมศักดิ์  นิจนารถ)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น

img070

(นางทัศน์ลักษณ์  บริสุทธิ)
ครูชำนาญการ