ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สนง.กศน.จังหวัดระนอง
กศน.อำเภอเมืองระนอง
กศน.กระบุรี
กศน.กะเปอร์
กศน.สุขรำราญ

Login Form

ข้อมูลทั่วไป

laun2     

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละอุ่น ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖การใช้อาคารในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ใช้สำนักงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอละอุ่น เป็นที่ทำการและในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ก่อสร้างอาคาร วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ใช้เป็นที่ทำการจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

boos

(นางสาวฆฤตชนัญ  กาญจนานนท์)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น

img070

(นางทัศน์ลักษณ์  บริสุทธิ)
ครูชำนาญการ