ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สนง.กศน.จังหวัดระนอง
กศน.อำเภอเมืองระนอง
กศน.กระบุรี
กศน.กะเปอร์
กศน.สุขรำราญ

Login Form

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอละอุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลละอุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

boos

(นางสาวฆฤตชนัญ  กาญจนานนท์)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น

img070

(นางทัศน์ลักษณ์  บริสุทธิ)
ครูชำนาญการ