บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

ทำเนียบอาสาสมัครและบ้านหนังสืออัจฉริยะอำเภอกระบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระบุรี

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลจ.ป.ร.

 

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

           ชื่อ นางวรรณอรุณ   นามสกุล โยธารักษ์

           ที่อยู่ บ้านเลขที่ 253/2 หมู่ที่ 4 ซอย – ถนน -

           ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

           รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 086-2723188

          2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

           ชื่อบ้าน บ้านนิคมผัง 4

           สถานที่ตั้ง 253/2 หมู่ที่ 4 ซอย – ถนน –

           ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

           ลักษณะบ้าน   บ้านไม้สองชั้น        พื้นที่ใช้สอย       100       ตารางเมตร

           สาธารณูปโภค ประปา     มี          ไฟฟ้า มี      

 

          

 

 

 

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          ชื่อ นายชัยวัตน์   นามสกุล ตะโกนอก

          ที่อยู่ บ้านเลขที่ 214/1 หมู่ที่ 6 ซอย – ถนน -

          ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

          รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 085-4728054 

       2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

           ชื่อบ้าน บ้านน้ำขาว

           สถานที่ตั้ง 214/1 หมู่ที่ 6 ซอย – ถนน -

           ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

           ลักษณะบ้าน     บ้านไม้ชั้นเดียว         พื้นที่ใช้สอย    100     ตารางเมตร

           สาธารณูปโภค บ่อน้ำตื้น                  ไฟฟ้า  มี

 

page1

 

 

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

           ชื่อ นายจวน   นามสกุล ชาญวาริทร์

           ที่อยู่ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 10 ซอย – ถนน -

           ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

           รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 085-7812503

 

 

       2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

           ชื่อบ้าน บ้านนิคมผัง 10

           สถานที่ตั้ง 52 หมู่ที่ 10 ซอย – ถนน –

           ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

           ลักษณะบ้าน   บ้านปูนชั้นเดียว             พื้นที่ใช้สอย       200         ตารางเมตร

           สาธารณูปโภค ประปา     มี               ไฟฟ้า       มี

 

page2

 

 

 

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

           ชื่อ นางสาวกนกนิภา   นามสกุล แดงบรรจง

           ที่อยู่ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 11 ซอย – ถนน -

           ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

           รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 080-0611064

        2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

            ชื่อบ้าน บ้านรังแตนใต้

            สถานที่ตั้ง 18/4 หมู่ที่ 11 ซอย – ถนน –

            ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

            ลักษณะบ้าน     บ้านไมสองชั้น             พื้นที่ใช้สอย     150        ตารางเมตร

            สาธารณูปโภค น้ำบ่อบาดาล               ไฟฟ้า   มี

 

  

        

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

              ชื่อ นางสาวจรียา   นามสกุล พรมพัด

              ที่อยู่ บ้านเลขที่ 540 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน -

              ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

               รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 083-3926228

        2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

               ชื่อบ้าน บ้านนิคมผัง 3

               สถานที่ตั้ง 91/2 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน –

                ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

                ลักษณะบ้าน     บ้านปูนชั้นเดียว         พื้นที่ใช้สอย        100     ตารางเมตร

                สาธารณูปโภค ประปา มี                     ไฟฟ้า   มี

 

 

  

 

 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลปากจั่น

 

 

 

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          ชื่อ นางชัญญานุช    นามสกุล ใจดี

          ที่อยู่ บ้านเลขที่ 28/7 หมู่ที่ 10 ซอย – ถนน -

          ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

          รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 089-5884929       2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

          ชื่อบ้าน บ้านหลุมพอล่าง

           สถานที่ตั้ง 59 หมู่ที่ 10 ซอย – ถนน –

           ตำบล ปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

           ลักษณะบ้าน   บ้านปูนชั้นเดียว               พื้นที่ใช้สอย    4X4       ตารางเมตร

           สาธารณูปโภค ประปา   มี                     ไฟฟ้า   มี

 

   

         

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

              ชื่อ นางวิรัชต์    นามสกุล สงวนสัตย์

          ที่อยู่ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3ซอย – ถนน -

              ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

               รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 087-2693547       2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

              ชื่อบ้าน บ้านหนองจิก

               สถานที่ตั้ง 53 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน –

           ตำบล ปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

               ลักษณะบ้าน   บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น             พื้นที่ใช้สอย   9X12     ตารางเมตร

               สาธารณูปโภค ประปา   มี                        ไฟฟ้า มี   

 

   

 

       1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          ชื่อ นายถาวร    นามสกุล จิตนิยม

          ที่อยู่ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ซอย – ถนน -

          ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

          รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 087-8823186

       2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

          ชื่อบ้าน บ้านคลองเงิน

              สถานที่ตั้ง 85 หมู่ที่ 7 ซอย – ถนน –

              ตำบล ปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

              ลักษณะบ้าน   บ้านปูนชั้นเดียว         พื้นที่ใช้สอย         2X4          ตารางเมตร

           สาธารณูปโภค ประปา   มี               ไฟฟ้า   มี            

 

 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายสิทธิ์    นามสกุล เขตรชลาสินธุ์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 28/3 หมู่ที่ 5 ซอย – ถนน -

ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 087-882318

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านหาดจิก

สถานที่ตั้ง 28/3 หมู่ที่ 7 ซอย – ถนน –

ตำบล ปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านปูนครึ่งไม้ชั้นเดียว         พื้นที่ใช้สอย      5X6     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                            ไฟฟ้า   มี  

    

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางมริยา    นามสกุล สุขเอมโอช

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 8 ซอย – ถนน -

ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 084-7452830

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านหาดตุ่น

สถานที่ตั้ง 321 หมู่ที่ 8 ซอย – ถนน –

ตำบล ปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านปูนชั้นเดียว           พื้นที่ใช้สอย           4X3     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                   ไฟฟ้า     มี 

 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายสุชาติ    นามสกุล ศรีสวัสดิ์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน -

ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 087-8906531

 

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านนาน้อย

สถานที่ตั้ง 35 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน –

ตำบล ปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน บ้านปูนชั้นเดียว               พื้นที่ใช้สอย   4X4       ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา       มี                 ไฟฟ้า     มี  

 

    

       

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลมะมุ

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางอัญชลี    นามสกุล ทองสนิท

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน -

ตำบล มะมุ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 080-8918577

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านสองพี่น้อง

สถานที่ตั้ง 97/1 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน –

ตำบล มะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านเดี่ยว             พื้นที่ใช้สอย     10X10       ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี              ไฟฟ้า   มี

 

M1        

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายสุฤทธิ์    นามสกุล เพชรดำ

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 ซอย – ถนน -

ตำบล มะมุ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110   หมายเลขโทรศัพท์ -2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านคลองวัน

สถานที่ตั้ง 10/1 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน –

ตำบล มะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน       บ้านเดี่ยว              พื้นที่ใช้สอย       11X15          ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา     มี           ไฟฟ้า   มี   

 

M5

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายสุวรรณ    นามสกุล แสงพยับ

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน -

ตำบล มะมุ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 085-7959042

 

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านสวัสดิ์

สถานที่ตั้ง 1/1 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน –

ตำบล มะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน       บ้านเดี่ยว            พื้นที่ใช้สอย    10X15         ตารางเมตร

สาธารณูปโภค  ประปา                  ไฟฟ้า

 

M3              

       

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

ชื่อ นางสาวฐิตกัญญา    นามสกุล วงค์ชนะ

 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ซอย – ถนน -

 

ตำบล มะมุ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

 

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 081-3672485

 

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

ชื่อบ้าน บ้านดอนพลา

 

สถานที่ตั้ง 3 หมู่ที่ 6 ซอย – ถนน –

 

ตำบล มะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ลักษณะบ้าน     บ้านเดี่ยว                    พื้นที่ใช้สอย         6X12       ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี                     ไฟฟ้า   มี

 

          

บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลน้ำจืดน้อย

 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางสาวบุญส่ง    นามสกุล ธนบัตร

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 089-5932082

2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านน้ำจืดน้อย

สถานที่ตั้ง 27 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน –

ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน    บ้านชั้นเดียว                   พื้นที่ใช้สอย         4        ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                     ไฟฟ้า   มี

 

n1     

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ    นามสกุล ทันพิสิทธิ์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 081-0914852.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านน้ำจืดน้อย

สถานที่ตั้ง 11/2 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน –

ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน       บ้านตึกสองชั้น             พื้นที่ใช้สอย         4         ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี                       ไฟฟ้า   มี

 

nm2

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางสุภาภรณ์    นามสกุล พูลผล

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 5 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ -2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านน้ำแดง

สถานที่ตั้ง 66 หมู่ที่ 5 ซอย – ถนน –

ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน   บ้านชั้นเดียว                   พื้นที่ใช้สอย     4     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                     ไฟฟ้า   มี

 

nm5

 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลน้ำจืด

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางฐานิสา    นามสกุล ขุนเมือง

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ -2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านปลายคลอง

สถานที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน –

ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน   บ้านไม้สองชั้น                   พื้นที่ใช้สอย       7X10     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                       ไฟฟ้า     มี

 

nj2 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางสุวณี    นามสกุล งั่นบุญศรี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 087-27654922.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน ชุมชนหลุมถ่าน

สถานที่ตั้ง 189 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน –

ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน   บ้านไม้สองชั้น             พื้นที่ใช้สอย       9X12     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                    ไฟฟ้า   มี 

 

nj3

 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายสุพจน์    นามสกุล กรประสิทธิ์วัฒน์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 8 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 087-26812852.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านบกกราย

สถานที่ตั้ง 62/1 หมู่ที่ 8   ซอย –    ถนน –

ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านไม้ชั้นเดียว         พื้นที่ใช้สอย      9X5       ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี                   ไฟฟ้า   มี

 

nj9

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางพจนา    นามสกุล น้อยแผลง

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ซอย – ถนน -

ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 086-27665162.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านหินใหญ่

สถานที่ตั้ง 84 หมู่ที่ 9    ซอย –    ถนน –

ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านปูนชั้นเดียว         พื้นที่ใช้สอย     10X10     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี                     ไฟฟ้า   มี

 

nj8   

 

       

บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลลำเลียง

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางละเอียด    นามสกุล แซ่ตั้ง

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 7 ซอย – ถนน -

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 088-37939412.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านสองแพรก

สถานที่ตั้ง 154 หมู่ที่ 7 ซอย – ถนน –

ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านเดี่ยว              พื้นที่ใช้สอย     10X20        ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี               ไฟฟ้า   มี

 

l7 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางมยุรี    นามสกุล อำพันกาญจน์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 17/4 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน -

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 090-87282482.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านบางบอนเหนือ

สถานที่ตั้ง 17/4 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน –

ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน บ้านปูนชั้นเดียว              พื้นที่ใช้สอย         7X15       ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา     มี                  ไฟฟ้า     มี

 

l2

 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายโชคชัย    นามสกุล ชูเฟื่องฟ้า

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5 ซอย – ถนน -

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ -2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านบางบอน

สถานที่ตั้ง 28/2 หมู่ที่ 5 ซอย – ถนน –

ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้านเดี่ยว                พื้นที่ใช้สอย         6X12           ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา มี                  ไฟฟ้า มี

 

l5 

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางจันทร์สิริ    นามสกุล แดงโชติ

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน -

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 077-8606372.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านลำเลียง

สถานที่ตั้ง 27/1 หมู่ที่ 1 ซอย – ถนน –

ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน             บ้านเดี่ยว               พื้นที่ใช้สอย     10 X 5     ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา     มี                   ไฟฟ้า     มี

 

l1

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายธรรมนูญ    นามสกุล จันทร์ภักดี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 246 หมู่ที่ 8 ซอย – ถนน -

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ -2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านบางพรวด

สถานที่ตั้ง 246 หมู่ที่ 8 ซอย – ถนน –

ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน       บ้านเดียว              พื้นที่ใช้สอย     10X15        ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา   มี                ไฟฟ้า   มี

 

l8

 

             

              บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลบางใหญ่

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นางชุติญา    นามสกุล ตีรวัฒนาประภา

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน -

ตำบล บางใหญ่ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 081-74019652.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านบางสองราใต้

สถานที่ตั้ง 43/1 หมู่ที่ 2 ซอย – ถนน –

ตำบล บางใหญ่     อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน   บ้านปูนชั้นเดียว            พื้นที่ใช้สอย    64   ตารางเมตร

สาธารณูปโภค  ประปา         มี            ไฟฟ้า           มี  

 

b2

 

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายสายัณห์    นามสกุล วรสิงห์

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ซอย – ถนน -

ตำบล บางใหญ่ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 083-18094932.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านทับจาก

สถานที่ตั้ง 60 หมู่ที่ 4 ซอย – ถนน –

ตำบล บางใหญ่     อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน     บ้าน เดี่ยวชั้นเดียว            พื้นที่ใช้สอย     50          ตารางเมตร

สาธารณูปโภค ประปา           มี              ไฟฟ้า            มี 

 

b4

 

1.อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อ นายวีระ    นามสกุล ลิป่วน

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน -

ตำบล บางใหญ่ อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85110 หมายเลขโทรศัพท์ 084-74498612.บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ชื่อบ้าน บ้านบางใหญ่เหนือ

สถานที่ตั้ง 5 หมู่ที่ 3 ซอย – ถนน –

ตำบล บางใหญ่     อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลักษณะบ้าน   บ้านเดี่ยวชั้นเดียว          พื้นที่ใช้สอย         144   ตารางเมตร

สาธารณูปโภค  ประปา             มี         ไฟฟ้า           มี  

 

b3

 

           

         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

Director Resize

นางนิภา พุ่มกะเนาว์

ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี  

ข้าราชการบรรณารักษ์

pic resize

นางสาวธนวรรณ พรพงษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์

13

นางสาวธัญกมลณัฐ โมกศึก
บรรณารักษ์อัตราจ้าง