Home

บรรณสัญจร:กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลปากจั่น

 

กิจกรรมบรรญสัญจร: วันผู้สูงอายุ บ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จ.ระนอง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๑๐ บ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยความร่วมมือกับเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ และ รพสต.หาดจิก 

12400765 1716506525250998 4301303969129409567 n

12400693 1716506625250988 668395407332771699 n

1488643 1716506875250963 1814364698240299417 n

 

12400445 1716506578584326 1066880908683164926 n

12400636 1716506648584319 1981897174386508508 n

12495160 1716506705250980 6460285265381020315 n

ผู้บริหาร

Director Resize

นางนิภา พุ่มกะเนาว์

ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี  

ข้าราชการบรรณารักษ์

pic resize

นางสาวธนวรรณ พรพงษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์

13

นางสาวธัญกมลณัฐ โมกศึก
บรรณารักษ์อัตราจ้าง