กศน.ตำบลน้ำจืดน้อยจัดกิจกรรมทักษะชีวิต

        เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.ตำบลน้ำจืดน้อยจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน ณ วัดตรอกปรือ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๒ คน

 

page221

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

                                                                                  

 

nipa
                                         
   นางนิภา  พุ่มกะเนาว์
   
        ผู้อำนวยการ  
     

 

runchaya

นางสาวรัญชยา  สังข์ทอง
ครู