Home

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ระนองโมเดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย หมู่6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 

67626351 2885779078159851 4725776696454676480 n

ผู้บริหาร

1434371037193  

นางนิภา  พุ่มกะเนาว์
ผอ.กศน.อำเภอกระบุรี

ครู

 

   

                                                                                              นางสาวรัญชยา  สังข์ทอง                                                                      ครู