271161

        สำนักงาน กศน.จังหวัดระนองร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม คุณพ่อจรัญ ดวงแป้น บิดาของ นางคณิต สีบุญเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ในคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง