61256

     นายธนกร  เกื้อกูล ผอ.สนง.กศน.จ.ระนอง อธิบายถึงความจำเป็นในการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการสำรวจฯ การวิเคราะห์ การประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และความเป็นของสถานศึกษาในการใชโปรแกรม  e-office และให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าประชุมครั้งนี้สถานศึกษาละ 3 คน  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง