รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

โครงการปนะชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

40542

                วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนองดำเนินการจัดโครงการปนะชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง โดยมี นางสาวสมพิศ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ดร.จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เป็นวิทยากรในการจัดทำหลักสูตร ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

40546

40538

40545

40548

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code