รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ อบจ.ระนอง

page1401622

     วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.00 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนองร่วมส่งเสริมและสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างให่กับเด็ก และเยาวชน โดยการฉายการตูน BENTAN จำนวน 2 รอบ รอบ 13.00 และรอบ 14.00 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม ตอบคำถามชิงรางวัล การเสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนซึ่งมี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง กศน.ตำบลทรายแดง กศน.ตำบลหาดส้มแป้น เจ้าหน้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศนำ อาหาร และเครื่องดื่ม ของรางวัลจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐ และเอกชน ห้างร้านฯ โดยได้รับความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ถึงแม้อากาศจะร้อน แต่การดำเนินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

 

 

110

111

113

122

133

144

155

166

177

188

199

 

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code