รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

1401621page

         วันที่ 12 มกราคม 2562 นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนองพร้อมด้วยนางคณิต. สีบุญเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดงานวันเด็กประจำปี2562 ในการนี้กศน.ตำบลบางริ้น และ กศน.ตำบลหงาว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ มาแจกจ่ายให้กับเด็กภายในงานทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดระนองร่วมส่งเสริมและสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เด็กๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

 

13

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code