รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

คณะ กศน.กระบี่ ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกันของแต่ละกลุ่มงาน และการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ระนอง

page291161

       วันที่ 28 พฤสจิกายน 2561 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่นำบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร ในพื้นที่สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง โดยได้รับการต้อนรับจากนางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกันของแต่ละกลุ่มงาน และศึกษาดูงานห้องสมุดจังหวัดระนอง ในการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ แหล่งเรียนรู้สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง

 

 

S  9297946

S  9297950

S  9297951

S  9297952

S  9297953

S  9297957

S  9297962

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code