รายงานประชุมฯ

Download

   มาตรฐาน กศน.2563 hot
   แบบฟอร์มงานการเงินต่างๆ  
   แบบประเมินผลโครงการ   
   เครื่องมือนิเทศ 62 WordFile  
   เครื่องมือนิเทศ 62  
   หลักเกฑณ์ (ว.20) 
   แบบประเมินพนักงานฯ 2561 
   แบบนิเทศ 61(ฉบับสมบูรณ์)      
   หลักสูตรศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
   แบบประเมินพนง.ราชการ 2/59  
   Fontไทยงานราขการ
   แผน,คำรับรองV1359   
   คำรับรองฯ 59  
   แบบ กศน.รน.01-02  V.6   

   ฟอร์มแผน กศน.ตำบล 59  
   ปฏิทินการรายงานฯ 58  
   ฟอร์มบันทึก EIS.58  
   แบบเบิกเงินค่าอาหารนักศึกษา
   Micro Planning
   รายงานการประชุมฯ 
   เอกสารประกอบการพัฒน
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน 
   สมุดความดี 
   การใชัจ่ายในการฝึกอบรม 
   แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
   แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ 
   แบบฟอร์มบัตรประจำตัว 
   แบบสำรวจความพึงพอใจ 
   นโยบายจุดเน้น กศน.
   แบบประเมิน ต่างๆ 
   JOOMLA Update to 2.5.20
   แบบรายงานการซื้อหนังสือเรียน
   แบบรายงานโครงการปรองดอง

   

Home

2 เมษา' อุ่นไอรัก รักการอ่าน

34612

     สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง จัดงาน  อุ่นไอรัก รักการอ่าน  ในวันรักการอ่าน โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆบนเวเที เช่น การเดินแฟชั่นการแต่กายย้อยยุค การแสดงของบุคลากรสำนักงงาน กศน.จังหวัดระนอง และ การเสวนาในหัวข้อ การอ่าน โดยมีประชานและนักศึกษาเข้าร่วมงานคับคั่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

S  76972083

 29761

29762

29763

29765

29766

29768

29769

29770

29772

29774

29777

115300

192605

229255

229256

229260

229262

271980

S  7086092

S  7086094

S  7086096

S  8880154

S  8880157

S  76972082

 

ผู้บริหาร

 

(ว่าง)
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 rogkanti

นางคณิต  สีบุญเอียด
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

Link

hihgway

Taxi

money

EDC-Logo

tnn

icon up

logoBot

logo1213

QR code