ผู้บริหาร กศน.อำเภอละอุ่น

11061100

นายสมศักดิ์  นิจนารถ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละอุ่น

C360 2015-11-18-17-32-58-205-1-crop

นางสาวอำไพ  คล้ายทรัพย์
ครู กศน.ตำบลบางพระใต้